Chirnogeni


Economie

Mediul de afaceri

   În cadrul comunei Chirnogeni funcționează 28 societăți comerciale și 21 asociații și persoane fizice pe profil agricol, zootehnic, comercial sau de prestări servicii, precum:

Agricultura

   Suprafața arabilă a comunei este de 9.444 ha, din care: Chirnogeni – 4.607 ha, Plopeni – 3.821 ha, Credința – 731 ha, aproximativ 7.500 ha reprezentând sol de bună și foarte bună calitate, cu un potențial productiv ridicat. Există 946 ha de pășuni și 333 ha de vie în extravilanul comunei.

   Culturile existente sunt:
   Producțiile înregistrate sunt:
   Creșterea animalelor:
   Producția înregistrată:

Turism

   Pe raza comunei Chirnogeni, prin concesionarea bălții Credința, se asigură un mediu propice pentru activități de agrement și pescuit sportiv.loading...